AC/DC - Thunderstruck - tab

Utwór grupy AC/DC, który został zamieszczony w tej lekcji jest dobrą okazją do przećwiczenia techniki legato. Można naturalnie próbować grać ten fragment kostkując, jednak w oryginalnej wersji, Angus Young nie używa kostki.